';

VD:N HAR ORDET

Summeringen av första halvåret 2020 kan betecknas som mycket märklig och svår prognostiserad, där vi såg stora förändringar i budgeterar hos framförallt våra offentliga beställare. Många privata aktörer kopplade till den offentliga sektorn sköt också fram sina projekt i avvaktan på klarare signaler.

Det normala virkesflödet frystes tidigt p.g.a. stora volymer barkborre angripen skog samt överfulla lager.

Tack vare ett proaktivt arbete med både nya och gamla kunder kan vi konstatera att vi klarat oss relativt bra ändå i jämförelse med många andra kollegor i branschen.

Vi sitter dock inte still i båten när snabba förändringar måste ske, därför vänder vi halvårets blad med blandade känslor och ödmjukhet för händelser vi inte kan rå på och har vidtagit de åtgärder som krävs för både nutid och framtid. Vi har lyckats med att rekrytera unika och mycket fokuserade resurser som gör oss ännu starkare när det gäller att fortsättningsvis leverera kvalitetssäkrade tjänster ur ett unikt brett perspektiv, vilket gör att vi inte tappar fart när marknaden och skogen behöver oss.

Nu ser vi fram emot ett Q 3 och Q4 med tillfredställelse och nyfikenhet, då vi kan gå på för fullt igen!

Att skogen växer där medborgarnas och skogsägarnas behov och förväntningar kvarstår kan inget förändra, därför ser vi fram emot att presentera oss för fler kunder som värdesätter våra tjänster under hösten, ännu mer motiverade än vanligt med flertalet nyanställda som verkligen har väntat på att få leverera den bästa leveransen av kvalitetssäkrade träd, skog och marktjänster som vår bransch kan erbjuda.

Vi kan med glädje också konstatera att vi fick förtroendet att fortsättningsvis leverera manuella och maskinella tjänster i 4 år i hela Stockholms län för Länsstyrelsen Stockholm, vilket vi är mycket stolta över!

Vi har idag 47 anställda och ungefär lika många medarbetare så som underleverantörer. Med vår breda och moderna maskinpark möter vi våra kunders behov med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Våra projekt- och arbetsledare har lång erfarenhet i branschen och är var och en specialist inom sitt område. Tack vare medarbetare med olika spetskompetens kan vi erbjuda en unik kunskapsbredd som vi ser fram emot att fler får ta del av! Vi är idag etablerade i Gästrikland, Uppland, Västmanland och Södermanland men ser idag hela södra Sverige som vårt arbetsfält.

Vi hoppas att snart få möjligheten att träffa er om en eller flera av Naturskogs tjänster passar era behov nu eller i framtiden!

Väl mött!
Johan Josephson
VD för Naturskog AB

VÅRA MEDARBETARE

Johan Josephson
Läs mer om Johan
Utbildad skogsmästare och brinner för frågor som rör skog, träd och miljö. Johan kom närmast från Jacksons Trädvård där han var VD i drygt 3 år innan han beslutade sig för att köpa Naturskog. Han har långt förflutet på ledande positioner i olika branscher.
Lars Gunnarsson
Lars GunnarssonAffärsområdeschef 070-858 16 10lars.gunnarsson@naturskog.se
Läs mer om Lars
Skogsmästare med utbildningsbehörighet för motor- och röjsåg. Flerårig erfarenhet av att hålla utbildningar inom motorsåg, röjsåg och skogsskötsel. Erfarenhet av att upprätta grönområdesplaner med virkesköp och stängsling.
Jonas Bolin
Jonas BolinFörsäljningschef 070-313 98 10jonas@naturskog.se
Läs mer om Jonas
Ansvarig för Naturskogs centrala försäljning och marknadskommunikation. Mångårig erfarenhet av försäljning och marknadskommunikation i B2B.
Gunnar Löfgren
Gunnar LöfgrenController 076-034 85 11gunnar@naturskog.se
Läs mer om Gunnar
Wiktoria Öhlin
Wiktoria ÖhlinAdministration & Ekonomi 08-590 30 300 | 070-858 16 20wiktoria@naturskog.se
Läs mer om Wiktoria
Har tidigare jobbat som löneadministratör med erfarenhet av kundservice. Sköter idag administration och ekonomi.
Jessica Selesi
Jessica SelesiProjektledare 070-858 16 14jessica@naturskog.se
Läs mer om Jessica
Skogsmästare i grunden med lång erfarenhet inom produktionsledning av bland annat biobränsle, avverkning och skogsvård samt markskötsel och anläggning. Ansvarig för drift, personal och planering.
Eric Rickberg
Eric RickbergProjektledare 072-050 66 51eric@naturskog.se
Läs mer om Eric
Gedigen erfarenhet av bl.a. riskträdsbedömning, avancerad trädfällning och forn- och kulturminnesvård. Utmärkningsansvarig nivå 3A och innehavare av ESA 14, Syn:s gröna körkort och motorsågskort ABC.
Patrik Millestu
Patrik MillestuProjektledare 072-451 37 03patrik.millestu@naturskog.se
Läs mer om Patrik
Utbildad skogsmästare och personalvetare som vid sidan av studierna arbetat med skogs- och trädgårdsvård som egenföretagare. Stormfälld skog, fällning av svåra träd samt diverse specialuppdrag inom kulturvård har varit den huvudsakliga inriktningen. Innehar Motorsågskörkort ABC.
Hans-Christer Andersson
Hans-Christer AnderssonProjektledare 070-949 00 56hans-christer@naturskog.se
Läs mer om Hans-Christer
Gedigen erfarenhet av inventering och resursplanering av alla sorts skogliga och naturvårdsnära arbeten. FSC-certifierad trädfällare och innehar Grönt kort.
Jacob Wester
Jacob WesterProjektledare 070-6790788jacob@naturskog.se
Läs mer om Jacob
Utbildad Ekolog med särskild kompetens inom naturvård. God art kunskap och stor erfarenhet av naturvärdesbedömningar (NVI) och val av naturvårdsåtgärder. Även god kunskap i att identifiera potentiella, för tillfället mindre värdefulla naturvårdsobjekt och välja korrekta åtgärder för att stärka objektets naturvärden.
Martin Lagerlöf
Martin LagerlöfArbetsledare Ekolog 070-938 16 31martin@naturskog.se
Läs mer om Martin
Ekolog med drygt 20 års erfarenhet av planering och praktisk förvaltning i offentlig och privat tjänst, främst av odlingslandskap och dess rikedomar. Har drivit artprojekt, guidat, inventerat och skrivit många planer.
Maris Becers
Maris BecersArbetsledare 070-732 14 01maris@naturskog.se
Läs mer om Maris
Över 15 års erfarenhet av skogsbranschen. Gedigen erfarenhet av naturvårdshuggning, olika typer av röjning, trädfällning vindfällen, gallring, plantering, beskärning av äppelträd,

stubbfräsning, rågångmarkering, landskapsplanering, kulturminnesvård.
Innehar grönt kort, motorsågskörkort ABC, ESA utbildning. Har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

Piotr Szulc
Piotr SzulcArbetsledare Certifierad arborist 073-038 85 40piotr@naturskog.se
Läs mer om Piotr
Utbildad certifierad arborist och van arbetsledare med drygt 20 års erfarenhet av avancerad trädfällning. Innehar bl.a. Motorsågskörkort ABC, Grönt kort samt ESA-kort.
Rolf Björklund
Rolf BjörklundArbetsledare Naturvårdare 072-972 25 82rolf@naturskog.se
Läs mer om Rolf
Över 10 års erfarenhet av röjning, fällning, stormfällning och underhåll av kraftledningsgator. Bred kunskap av naturvård i naturreservat, parker och bostadsområden.
Fred Mattsson
Fred MattssonArbetsledare 070-858 16 23fred@naturskog.se
Läs mer om Fred
Flerårig erfarenhet av praktiskt och teoretiskt arbete inom skogsbruk, naturvård och skötsel.
Magnus Jerreling
Magnus JerrelingArbetsledare 070-663 12 35magnus@naturskog.se
Läs mer om Magnus
Mångårig erfarenhet av planering och utförande av diverse naturvårdsprojekt och avancerad fällning i skogs- och stadsmiljö. Gedigen kunskap av forn- och kulturminnesvård samt småskaligt skogsbruk.
Jan Dziurzynski
Jan DziurzynskiArbetsledare 072-271 59 67jan@naturskog.se
Läs mer om Jan
Lång erfarenhet av arbetsledning inom kraftledningsgator och naturvårdsuppdrag med selektiv gallring och röjning.
Björn Olsson
Björn OlssonArbetsledare & Skogsmästare 072-451 37 02bjorn@naturskog.se
Läs mer om Björn
Skogsmästare med bred skoglig erfarenhet. Har behörigheterna ABCD för motorsåg.
Louise Videhult
Louise VidehultArbetsledare 070-932 49 07louise@naturskog.se
Läs mer om Louise
Skogskandidat, har behörigheterna AB för motorsåg.

LEDIGA TJÄNSTER

Vi söker alltid duktiga och drivna medarbetare för våra träd-, skogs- och naturvårdstjänster!
Ring eller maila oss idag!