';

VD:N HAR ORDET

Vi har även under det gångna året fått ett bra fäste i den privata sektorn där olika exploatörer, markentreprenörer nyttjar våra tjänster i de tidiga faserna där ny infrastruktur skall växa fram.

Våra betesdjur blir allt mer efterfrågade vilket kommer att innebära en vidare utveckling av vår gård och av våra besättningar bestående av får, traditionell nöt, Higland Cattle samt Vattenbufflar.

Om vi ser till senhöst och vinter så får vi signaler om att industrin kommer att ha behov av massaved och timmer som vanligt, vilket i sin tur stimulerar förutsättningarna för vår verksamhet och behovet av våra tjänster.

Vi är idag etablerade i Gästrikland, Uppland, Västmanland och Södermanland samt i södra delarna av Dalarna och Gävleborg.

Nu blickar framåt mot en spännande vinter och vår!

VÅRA MEDARBETARE

Joakim Thorsaeus
Läs mer om Joakim
Joakim har tidigare verkat i bolaget som controller och har egna skogsfastigheter och driver egna jordbruk.
Wiktoria Öhlin
Wiktoria ÖhlinAdministration & Ekonomi 08-590 30 300 | 070-858 16 20wiktoria@naturskog.se
Läs mer om Wiktoria
Har tidigare jobbat som löneadministratör med erfarenhet av kundservice. Sköter idag administration och ekonomi.
Eric Rickberg
Eric RickbergProjektledare - Affärsområde Täby / Lidingö / Vallentuna / Upplands Väsby Kommun 072-050 66 51eric@naturskog.se
Läs mer om Eric
Gedigen erfarenhet av bl.a. riskträdsbedömning, avancerad trädfällning och forn- och kulturminnesvård. Utmärkningsansvarig nivå 3A och innehavare av ESA 14, Syn:s gröna körkort och motorsågskort ABC.
Martin Lagerlöf
Martin LagerlöfArbetsledare Ekolog 070-938 16 31martin@naturskog.se
Läs mer om Martin
Ekolog med drygt 20 års erfarenhet av planering och praktisk förvaltning i offentlig och privat tjänst, främst av odlingslandskap och dess rikedomar. Har drivit artprojekt, guidat, inventerat och skrivit många planer.
Roger Eriksson
Roger ErikssonProduktionsansvarig Biobränsle/Virke & Virkesköpare 072-972 25 85roger@naturskog.se
Läs mer om Roger
Erfaren vikresköpare med ca 35 år i branschen. Roger kommer senast från Stora Enso.
Är Naturskog ansvariga för virkesaffären från ax till limpa (första kontakt-planering-genomförande-ekonomisk och resultat uppföljning)
Tveka inte att kontakta Roger, helst via mail då Roger ofta är ute i fält.
Maris Becers
Maris BecersArbetsledare-Affärsområde Virke 070-732 14 01maris@naturskog.se
Läs mer om Maris
Över 15 års erfarenhet av skogsbranschen. Gedigen erfarenhet av naturvårdshuggning, olika typer av röjning, trädfällning vindfällen, gallring, plantering, beskärning av äppelträd,

stubbfräsning, rågångmarkering, landskapsplanering, kulturminnesvård.
Innehar grönt kort, motorsågskörkort ABC, ESA utbildning. Har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

Piotr Szulc
Piotr SzulcArbetsledare Certifierad arborist 073-038 85 40piotr@naturskog.se
Läs mer om Piotr
Utbildad certifierad arborist och van arbetsledare med drygt 20 års erfarenhet av avancerad trädfällning. Innehar bl.a. Motorsågskörkort ABC, Grönt kort samt ESA-kort.
Rolf Björklund
Rolf BjörklundArbetsledare Affärsområde Heby / Tierp / Avesta / Gävle Kommun 072-972 25 82rolf@naturskog.se
Läs mer om Rolf
Över 10 års erfarenhet av röjning, fällning, stormfällning och underhåll av kraftledningsgator. Bred kunskap av naturvård i naturreservat, parker och bostadsområden.
Fred Mattsson
Fred MattssonKundansvarig Arbetsledare - Affärsområde Heby / Tierp / Avesta / Gävle Kommun 070-858 16 23fred@naturskog.se
Läs mer om Fred
Flerårig erfarenhet av praktiskt och teoretiskt arbete inom skogsbruk, naturvård och skötsel.
Mindaugas Vincevicius
Mindaugas VinceviciusKundansvarig Arbetsledare - Affärsområde Järfälla Kommun 072-451 37 02 mindaugas@naturskog.se
Läs mer om Mindaugas
Flerårig erfarenhet av praktiskt och teoretiskt arbete inom skogsbruk, naturvård och skötsel.
Magnus Jerreling
Magnus JerrelingArbetsledare - Affärsområde Täby / Lidingö / Vallentuna / Upplands Väsby Kommun 070-663 12 35magnus@naturskog.se
Läs mer om Magnus
Mångårig erfarenhet av planering och utförande av diverse naturvårdsprojekt och avancerad fällning i skogs- och stadsmiljö. Gedigen kunskap av forn- och kulturminnesvård samt småskaligt skogsbruk.
Jan Dziurzynski
Jan DziurzynskiArbetsledare - Affärsområde Täby / Lidingö / Vallentuna / Upplands Väsby Kommun 072-271 59 67jan@naturskog.se
Läs mer om Jan
Lång erfarenhet av arbetsledning inom kraftledningsgator och naturvårdsuppdrag med selektiv gallring och röjning.
Louise Videhult
Louise VidehultProjektledare - Affärsområde Nacka Kommun 070-932 49 07louise@naturskog.se
Läs mer om Louise
Skogskandidat, har behörigheterna AB för motorsåg.
Alfonso Määttä Pescador
Alfonso Määttä PescadorProjektledare - Affärsområde Södermanland / Huddinge / Håbo Kommun 076-492 18 03alfonso@naturskog.se
Läs mer om Alfonso
Skogskandidat, har behörigheterna AB för motorsåg.

LEDIGA TJÄNSTER