';

VD:N HAR ORDET

Ny ägare, förnyad organisation och ny kraft.

Under den gångna treårsperioden har Johan Josephson framgångsrikt drivit Naturskog i riktning mot tillväxt och bolaget har kraftigt ökat sin omsättning. Johan Josephson har dock valt att gå vidare i karriären och avyttrat sin del av bolaget till sin delägare Fredrik Jansson som vilket nu gör att Fredrik är ensam ägare till Naturskog.

Vi vill tacka Johan för de år som han investerat i verksamheten och byggt basen i bolaget, Detta har gett oss en god grund att fortsätta arbetet med att bygga Naturskog till en ledande aktör inom alla sina verksamhetsområden. Från nu och framåt kommer vårt fokus att ligga på att stärka kundrelationer och långsiktig lönsamhet.

Vi är nu starkt etablerade i den offentliga sektorn med flertalet uppdragsgivare så som kommuner, länsstyrelser samt andra offentliga organisationer.

Vi har även under det gångna året fått ett bra fäste i den privata sektorn där olika exploatörer, markentreprenörer nyttjar våra tjänster i de tidiga faserna där ny infrastruktur skall växa fram.

Våra betesdjur blir allt mer efterfrågade vilket kommer att innebära en vidare utveckling av vår gård och av våra besättningar bestående av får, traditionell nöt, Higland Cattle samt Vattenbufflar.

Om vi ser till senhöst och vinter så får vi signaler om att industrin kommer att ha behov av massaved och timmer som vanligt, vilket i sin tur stimulerar förutsättningarna för vår verksamhet och behovet av våra tjänster.

Vi är idag etablerade i Gästrikland, Uppland, Västmanland och Södermanland samt i södra delarna av Dalarna och Gävleborg.

Nu blickar framåt mot en spännande vinter och vår!

VÅRA MEDARBETARE

Joakim Thorsaeus
Läs mer om Joakim
Joakim har tidigare verkat i bolaget som controller och har egna skogsfastigheter och driver egna jordbruk.
Wiktoria Öhlin
Wiktoria ÖhlinAdministration & Ekonomi 08-590 30 300 | 070-858 16 20wiktoria@naturskog.se
Läs mer om Wiktoria
Har tidigare jobbat som löneadministratör med erfarenhet av kundservice. Sköter idag administration och ekonomi.
Eric Rickberg
Eric RickbergProjektledare 072-050 66 51eric@naturskog.se
Läs mer om Eric
Gedigen erfarenhet av bl.a. riskträdsbedömning, avancerad trädfällning och forn- och kulturminnesvård. Utmärkningsansvarig nivå 3A och innehavare av ESA 14, Syn:s gröna körkort och motorsågskort ABC.
Martin Lagerlöf
Martin LagerlöfArbetsledare Ekolog 070-938 16 31martin@naturskog.se
Läs mer om Martin
Ekolog med drygt 20 års erfarenhet av planering och praktisk förvaltning i offentlig och privat tjänst, främst av odlingslandskap och dess rikedomar. Har drivit artprojekt, guidat, inventerat och skrivit många planer.
Maris Becers
Maris BecersArbetsledare 070-732 14 01maris@naturskog.se
Läs mer om Maris
Över 15 års erfarenhet av skogsbranschen. Gedigen erfarenhet av naturvårdshuggning, olika typer av röjning, trädfällning vindfällen, gallring, plantering, beskärning av äppelträd,

stubbfräsning, rågångmarkering, landskapsplanering, kulturminnesvård.
Innehar grönt kort, motorsågskörkort ABC, ESA utbildning. Har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

Piotr Szulc
Piotr SzulcArbetsledare Certifierad arborist 073-038 85 40piotr@naturskog.se
Läs mer om Piotr
Utbildad certifierad arborist och van arbetsledare med drygt 20 års erfarenhet av avancerad trädfällning. Innehar bl.a. Motorsågskörkort ABC, Grönt kort samt ESA-kort.
Rolf Björklund
Rolf BjörklundArbetsledare Naturvårdare 072-972 25 82rolf@naturskog.se
Läs mer om Rolf
Över 10 års erfarenhet av röjning, fällning, stormfällning och underhåll av kraftledningsgator. Bred kunskap av naturvård i naturreservat, parker och bostadsområden.
Fred Mattsson
Fred MattssonArbetsledare 070-858 16 23fred@naturskog.se
Läs mer om Fred
Flerårig erfarenhet av praktiskt och teoretiskt arbete inom skogsbruk, naturvård och skötsel.
Magnus Jerreling
Magnus JerrelingArbetsledare 070-663 12 35magnus@naturskog.se
Läs mer om Magnus
Mångårig erfarenhet av planering och utförande av diverse naturvårdsprojekt och avancerad fällning i skogs- och stadsmiljö. Gedigen kunskap av forn- och kulturminnesvård samt småskaligt skogsbruk.
Jan Dziurzynski
Jan DziurzynskiArbetsledare 072-271 59 67jan@naturskog.se
Läs mer om Jan
Lång erfarenhet av arbetsledning inom kraftledningsgator och naturvårdsuppdrag med selektiv gallring och röjning.
Louise Videhult
Louise VidehultProjektledare 070-932 49 07louise@naturskog.se
Läs mer om Louise
Skogskandidat, har behörigheterna AB för motorsåg.

LEDIGA TJÄNSTER