';
Vi skall restaurera lövskogen!

Naturskog AB har vunnit upphandlingen avseende lövskogsrestaureringen vid Färnebofjärdens nationalpark för Länsstyrelsen i Gävleborgs Län.

Jonas Bolin