';
Samarbetsavtal tecknat med Gysinge Skog

Naturskog har ingått avtal med Gysinge Skog avseende gallringsplanering på Gysinge Skogs egenägda marker.

Jonas Bolin