';
Naturskog tar över Hästa Gård!

Naturskog har övertagit arrendet för Hästa Gård från och med den 1 oktober 2013.
Övertagandet innebär en ökad möjlighet för Naturskogs entreprenadverksamhet i Stockholm Stad.

Icedor Johansson