Nya kontaktblock

Johan Josephson
Läs mer om Johan
Utbildad skogsmästare och brinner för frågor som rör skog, träd och miljö. Johan kom närmast från Jacksons Trädvård där han var VD i drygt 3 år innan han beslutade sig för att köpa Naturskog. Han har långt förflutet på ledande positioner i olika branscher.
Jessica Selesi
Jessica SelesiDriftchef 070-858 16 14jessica@naturskog.se
Läs mer om Jessica
Skogsmästare i grunden med lång erfarenhet inom produktionsledning av bland annat biobränsle, avverkning och skogsvård samt markskötsel och anläggning. Ansvarig för drift, personal och planering.
Johanna Haapanen
Johanna HaapanenAdministration & Ekonomi 070-858 16 20johanna@naturskog.se
Läs mer om Johanna
Ansvarig för Naturskogs administration. Med mångårig erfarenhet från koordinerande och supporterande roller är hon van vid att stötta sina kollegor i deras arbete och agera spindeln i nätet på arbetsplatsen.
Lars Gunnarsson
Lars GunnarssonProjektledare 070-858 16 10lars.gunnarsson@naturskog.se
Läs mer om Lars
Skogsmästare med utbildningsbehörighet för motor- och röjsåg. Flerårig erfarenhet av att hålla utbildningar inom motorsåg, röjsåg och skogsskötsel. Erfarenhet av att upprätta grönområdesplaner med virkesköp och stängsling.
Hans-Christer Projektledare
Hans-Christer ProjektledareProjektledare 070-949 00 56hans-christer@naturskog.se
Läs mer om Hans-Christer
Gedigen erfarenhet av inventering och resursplanering av alla sorts skogliga och naturvårdsnära arbeten. FSC-certifierad trädfällare och innehar Grönt kort.
Martin Lagerlöf
Martin LagerlöfArbetsledare 070-938 16 31martin@naturskog.se
Läs mer om Martin
Ekolog med drygt 20 års erfarenhet av planering och praktisk förvaltning i offentlig och privat tjänst, främst av odlingslandskap och dess rikedomar. Har drivit artprojekt, guidat, inventerat och skrivit många planer.
Rolf Björklund
Rolf BjörklundArbetsledare 072-972 25 82rolf@naturskog.se
Läs mer om Rolf
Över 10 års erfarenhet av röjning, fällning, stormfällning och underhåll av kraftledningsgator. Bred kunskap av naturvård i naturreservat, parker och bostadsområden.
Fred Mattsson
Fred MattssonArbetsledare 070-858 16 23fred@naturskog.se
Läs mer om Fred
Flerårig erfarenhet av praktiskt och teoretiskt arbete inom skogsbruk, naturvård och skötsel.
Magnus Jerreling
Magnus JerrelingArbetsledare 070-663 12 35magnus@naturskog.se
Läs mer om Magnus
Mångårig erfarenhet av planering och utförande av diverse naturvårdsprojekt och avancerad fällning i skogs- och stadsmiljö. Gedigen kunskap av forn- och kulturminnesvård samt småskaligt skogsbruk.
Jan Dziurzynski
Jan DziurzynskiArbetsledare 072-271 59 67jan@naturskog.se
Läs mer om Jan
Lång erfarenhet av arbetsledning inom kraftledningsgator och naturvårdsuppdrag med selektiv gallring och röjning.