';
7-årigt avtal med Nacka Kommun

Naturskog vinner ett 7-årigt avtal med Nacka kommun och kommer samarbeta med kommunen för att lyfta miljön i Nackas skogar och naturreservat.

Johan Josefsson