';
200 arter har setts vid Fysingen!

200 fågelarter har setts vid Fysingen till och med den 30 augusti!
Detta innebär att Fysingen liggger på 2:a plats på lokallistan i Uppland och 15:e plats i hela Sverige, före både Gotska Sandön och Tokern! Förra året låg Fysingen på 7:e plats med 192 arter.

Icedor Johansson