Våra gårdar

Hästa Gård ligger utanför Kista norr om Stockholm och är ett av världens största tätortsnära ekologiska lantbruk. Gården är på 260 ha och ligger i Igelbäckens kulturreservat.

 

Ströms Gård ligger vid Fysingens norra del och är omgiven av naturreservat och fågelskyddsområde www.fysingen.se. Gården har anor från 1700-talet och ägs idag av Wallstanäs AB.