Nedtagning av träd

Röjning av ledningsgator

På uppdrag av kraftbolag röjer och breddar vi ledningsgator.

Nedtagning av träd

Vi utför totalentreprenad på avancerad trädfällning, dvs. fällning, bortforsling, flisning, stubbfräsning samt försäljning av flis och virke.