Våra tjänster

Läs mer om vad vi kan göra för dig!

På Naturskog gör alltid vårt yttersta för att möta dina önskemål!

Kontakta oss idag med din uppdragsförfrågan!

Naturskog AB är specialister på skötsel av skogs- och naturvårdsområden med höga rekreations-, kultur- och naturvärden, till exempel tätortsnära skogar, naturreservat, och betesmarker.

Vi utför uppdrag med hänsyn till både naturvård och ekonomi allt efter våra uppdragsgivares önskemål genom att utföra skötselåtgärder/avverkningar med en kombination av motormanuellt arbete, maskiner och i vissa fall häst.


 

Natur- och landskapsvård

Skogsbruk

Entreprenad

- Legokörning av vall, slåtter, balning samt inplastning av ensilage/hösilagebalar

- Manuell slåtter

- Snöröjning

Stängselbygge till får, kor och hästar

Nedtagning av träd

 


 

Vill du komma i direkt kontakt med någon av våra arbetsledare?

Martin Lagerlöf - Projekt- och arbetsledare, skog- och naturvård, tel. 070-938 16 31 

Eric Rickberg - Projekt- och arbetsledare, skog- och naturvård, tel. 072-050 66 51

Jenny Olofsson - Arbetsledare Hästa Gård, betesdjur, entreprenad, tel. 072-323 28 02

Jochen Schreiber - Projekt- och arbetsledare, skog- och naturvård, tillsyn reservat, tel. 070-679 07 88

Ninna Hamilton - Koordinator och arbetsledare, skog, tel. 076-344 48 43