Hästa Gård
EKO-lantbruk & Naturvård i storstan

Hästa Gård ligger i Igelbäckens kulturreservat.

Hästa Gård ligger utanför Kista norr om Stockholm och är ett av världens största tätortsnära ekologiska lantbruk. Gården är på 260 ha och ligger i Igelbäckens kulturreservat.

Från och med den 1 oktober 2013 arrenderar Naturskog AB Hästa Gård från Stockholm Stad. I och med detta ansvarar vi för skötsel av Igelbäckens kulturreservat samt övrig verksamhet på gården.

 

På Hästa Gård arbetar vi efter ledorden bevarande, tillgänglighet och service.

Hästa Gård har nu en egen hemsida, www.hastagard.se

 

 

 Bevarande. tillgänglighet och service