Entreprenad

 

Naturskog ABs entrepenadverksamhet består av:

  • Legokörning av vall, slåtter, balning samt inplastning av ensilage/hösilagebalar. 
  • Manuell slåtter
  • Snöröjning
  • Stängselbygge till får, kor och hästar