PEFC logga

På Naturskog AB är vi specialister på skötsel av skogs- och naturvårdsområden med höga rekreations-, kultur- och naturvärden, till exempel ätortsnära skogar, naturreservat, och betesmarker.

Vi utför alltid våra uppdrag med hänsyn till både naturvård och ekonomi - allt efter våra uppdragsgivares önskemål. Våra skötselåtgärder/avverkningar utförs med en kombination av motormanuellt arbete, maskiner och i vissa fall häst.

Vi har ett nära samarbete med duktiga skogsentreprenörer och har en gedigen erfarenhet och kunskap inom såväl de skogliga som de biologiska områdena. Som exempel kan nämnas natur- och skogsvårdsarbeten, försäljning av skogsprodukter, förvaltning av skogsfastigheter samt pedagogisk erfarenhet. I dagsläget har vi elva heltidsanställda, men sysselsätter genom samarbete med underentreprenörer totalt ca 20 personer. Fordonsparken består av jordbrukstraktorer med redskap för slåtter och snöplogning, miniskotare, gallringsskotare och skördare.

Vi håller även med betesdjur för att hålla landskapet öppet. Besättningen består idag av ca 200 Highland Cattle och korsningsdjur samt ca 40 får.

Naturskog AB kan erbjuda följande tjänster:

  • Natur- och landskapsvård
  • Tätortsnära skogsvård
  • Produktionsskogsbruk
  • Stängselbygge för får, kor och hästar
  • Snöröjning
  • Jordbruksentreprenad
  • Betesdjur
  • Köttförsäljning

 

 

 

Naturskog Gasell- och Superföretag 2015!

2015-12-23

Naturskog har fått utmärkelsen Gasellföretag (Dagens Industri) och Superföretag (Veckans affärrer) för 2015.

Naturskog har ett företagsråd!

2015-12-23

Naturskog har tillsatt ett företagsråd som stöttar i företagets strategiska arbete. Björn Ferry, Björn Sundell och Eva Blomdahl sitter i rådet.

Naturskog sponsor av CancerRehab Fonden

2015-09-23

www.cancerrehabfonden.se

Naturskog har vunnit årets spjutspets!

2015-05-22

Naturskog har vunnit Land Lantbruks pris för årets spjutspets!! Priset kommer att delas ut på LRFs årsstämma den 27 maj!

Kosläpp på Ströms Café den 10 maj kl 12.00!

2015-04-21

Sigtuna kommuns kor har betat på Fysingens strandängar sedan 2005 och har genom detta skapat en perfekt miljö för både fåglar och flora. Kom och se när kossorna skuttar ut i det gröna!!

Naturskog Spjutspetsfinalist!

2015-03-30

Naturskog har utnämnts till en av Land Lantbruks Spjutspetsfinanister 2015! Läs mer här: www.lantbruk.com/lantbruk/spjutspetsar-bevarar-kulturarvet

Naturskog Gasellföretag 2014!

2014-12-19

Naturskog har utsetts till ett av Dagens Industris Gasellföretag 2014! Förutsättning för utmärkelsen är god tillväxt och lönsamhet i kombination. Mer information hittar du här http://www.di.se/gasell/

Fysingedagen 2014 - rekord igen!

2014-09-08

Vädrets makter var verkligen med oss den 7 september, då Ströms Gård för fjärde året i rad var med på Fysingedagen! Stort tack till alla som hjälpe till och till alla som besökte oss på gården! 

200 arter har setts vid Fysingen!

2014-08-31

200 fågelarter har setts vid Fysingen till och med den 30 augusti! Detta innebär att Fysingen liggger på 2:a plats på lokallistan i Uppland och 15:e plats i hela Sverige, före både Gotska Sandön och Tokern! Förra året låg Fysingen på 7:e plats med 192 arter.

Många rariteter på Ströms café!

2014-05-27

Våren har varit hektisk på Ströms Café eftersom många rara fåglar besökt Ströms mad. Både citronärla och rödhuvad törnskata har setts från altanen vid caféet tillsammans med en mängd andra gobitar!

Naturskog tar över Hästa Gård!

2013-07-16

Naturskog har övertagit arrendet för Hästa Gård från och med den 1 oktober 2013. Övertagandet innebär en ökad möjlighet för Naturskogs entreprenadverksamhet i Stockholm Stad.

Mitt i naturen på Ströms Gård

2013-05-30

Under våren 2013 spelade Mitt i Naturen in sex progrem från altanen på Ströms Café. Det sista programmet sändes den 9 maj. Kika gärna på SVT play så kan du följa våren på Ströms Gård. http://www.svt.se/search/?q=Mitt+i+naturen